SZKOŁA NARCIARSTWA ''ŚMIG''
Ul. Turystyczna 11
43-370 SZCZYRK

tel: 602 776 162
e-mail: biuro@smig.szczyrk.pl

PKO SA O/Szczyrk
85 1240 4139 1111 0000 5259 7624