Kursy kadrowe

Kursy kadrowe

INFORMACJA O KURSACH KADROWYCH W SEZONIE 2023/2024

Od wielu lat do naszej szkoły trafia najwięcej w Polsce uczestników kursów kadrowych. Również wśród osób, które pozytywnie zaliczyły Zawody Regionalne i zdały Egzamin Regionalny jest najwięcej absolwentów „ŚMIGU”. I tak jest co roku! Tak duża popularność i tak dobre wyniki na egzaminach nie są przypadkowe. Profesjonalizm naszych instruktorów, kilkudziesięcioletnia tradycja i doświadczenie, stawianie na fachowość – pozwalają osiągnąć rezultaty najlepsze z możliwych. W nadchodzącym sezonie zapraszamy na kursy:.

KURS NA STOPIEŃ DEMONSTRATORA SZKOLNEGO

Organizowany jest dla młodzieży w wieku 12-15 lat. Kurs trwa 6 dni i obejmuje codzienne zajęcia praktyczne na śniegu oraz kilka wykładów teoretycznych, takich jak: bezpieczeństwo w górach, sprzęt narciarski, informacje o konkurencjach alpejskich. Po zdaniu egzaminu absolwent otrzymuje legitymację i odznakę Demonstratora Szkolnego. Kandydaci na kurs muszą przedstawić kierownikowi szkoły narciarskiej zgodę rodziców lub opiekunów na udział w kursie.

Cena szkolenia: 740,- zł
+ Opłata za indeks i odznakę: 70,- zł

Dodatkowe informacje organizacyjne zamieszczamy pod opisem kursu Pomocnika Instruktora!

TERMINY KURSÓW NA STOPIEŃ DEMONSTRATORA SZKOLNEGO

 • 27.12.2023 – 31.12.2023
 • 15.01.2023  – 20.01.2024
 • 29.01.2024 – 03.02.2024
 • 12.02.2024 – 17.02.2024

KURS KWALIFIKACYJNY

Kurs ten trwa 6 dni i jest przede wszystkim doskonaleniem umiejętności narciarskich kandydata na przyszłego Instruktora. Oprócz codziennych zajęć praktycznych oraz kilku wykładów teoretycznych, kurs obejmuje też próbę sportową (slalom gigant). Celem kursu jest zarówno doskonalenie jazdy, jak i wyłonienie kandydatów na kurs Pomocnika Instruktora. Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu absolwent otrzymuje wpis do indeksu ważny 2 lata.
Na kurs przyjmowane są osoby, które mają co najmniej 16 lat (w roku, w którym odbywa się kurs). Kandydaci, którzy nie ukończyli jeszcze 18 lat muszą przedstawić kierownikowi szkoły pisemną zgodę rodziców na udział w kursie.

Cena szkolenia: 740,- zł
(cena obejmuje opłatę administracyjną odprowadzaną do SITN)

Opłata za indeks: 30,- zł

Dodatkowe informacje organizacyjne zamieszczamy pod opisem kursu Pomocnika Instruktora!

TERMINY KURSÓW KWALIFIKACYJNYCH

 • 27.12.2023 – 31.12.2023
 • 15.01.2024 – 20.01.2024
 • 29.01.2024 – 03.02.2024
 • 12.02.2024 – 17.02.2024
 • 26.02.2024 – 02.03.2024

Aby można było przystąpić do kursu Pomocnika Instruktora należy wystartować w Zawodach Regionalnych i uzyskać tam minimum czasowe. Szczegóły podajemy kursantom podczas wykładów na kursie kwalifikacyjnym.

„ŚMIG” w sezonie 2023/2024 jest organizatorem 4 edycji Zawodów Regionalnych: 21.01.2023, 04.02.2023, 18.02.2023, 03.03.2023

KURS POMOCNIKA INSTRUKTORA

Kurs trwa 12 dni, w trakcie których doskonali się technikę jazdy, demonstrowanie i opis ewolucji zawartych w „Programie Nauczania Narciarstwa Zjazdowego”. Zajęcia praktyczne na śniegu obejmują także ćwiczenia instruowania oraz jazdę sportową (slalom). Celem tego etapu jest przygotowanie kandydata do kursu instruktorskiego. Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu wewnętrznego, absolwent otrzymuje odpowiedni wpis do indeksu. Ważność stopnia Pomocnika Instruktora wynosi 3 lata.
Na I część kursu Pomocnika Instruktora (6 dni) przyjmowane są osoby, które mają co najmniej 16 lat (w roku, w którym odbywa się kurs) oraz zaliczyły z wynikiem pozytywnym zawody regionalne. Na II część kursu Pomocnika Instruktora (6 dni) przyjmowane są osoby, które mają co najmniej 17 lat (w roku, w którym odbywa się kurs). Kandydaci, którzy nie ukończyli jeszcze 18 lat muszą przedstawić kierownikowi szkoły pisemną zgodę rodziców na udział w kursie.
Kurs Pomocnika Instruktora można zaliczyć na zasadzie dwóch etapów 6-dniowych. Program można zrealizować w jednym ciągu lub wybrać sobie dowolny termin drugiego tygodnia kursu.

Cena szkolenia: 740+740,- zł
(cena obejmuje opłatę administracyjną odprowadzaną do SITN)

Dodatkowe informacje organizacyjne zamieszczamy pod opisem kursu Pomocnika Instruktora!

TERMINY KURSÓW NA STOPIEŃ POMOCNIKA INSTRUKTORA

 • 27.12.2023 – 07.01.2024
 • 15.01.2024 – 26.01.2024
 • 29.01.2024 – 09.02.2024
 • 12.02.2024 – 23.02.2024
 • 26.02.2024 – 08.03.2024

Osoby chcące otrzymać legitymację i odznakę Pomocnika Instruktora muszą zdać Egzamin Regionalny (slalom + ewolucje). O terminach tych egzaminów informujemy naszych kursantów podczas wykładów.

„ŚMIG” w sezonie 2023/2024 jest organizatorem 5 edycji Egzaminów Regionalnych: 08.01.2024, 27.01.2024, 10.02.2024, 24.02.2024, 09.03.2024.

Proponowane przez nas szkolenia na stopnie nie są kursami nauki jazdy, lecz jej doskonalenia. Powinny więc w nich brać udział osoby jeżdżące już na nartach. Oczywiście instruktorzy prowadzący te zajęcia są mistrzami metodyki. Dlatego na naszych kursach można się naprawdę wiele nauczyć!

Do zobaczenia na śniegu!

Rezerwuj teraz
Kursy kadrowe
Zawody i egzaminy
Organizacja i zgłoszenia