Kursy nauki jazdy
Kursy nauki jazdy

Polityka prywatności

RODO W SZKOLE NARCIARSTWA „ŚMIG”

Polityka Ochrony Danych Osobowych SITN PZN

Szkoła Narciarstwa „ŚMIG” (dalej jako „ŚMIG” informuje, że z dniem 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”). W związku z powyższym, zgodnie z art. 13 ust. 1-2 RODO informujemy, jak poniżej.

  1. Administrator Danych Osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Narciarstwa „ŚMIG” ul. Turystyczna 11, 43-370 Szczyrk, NIP 547-102-75-44, Regon 070385037

Administrator danych nie wyznaczył inspektora ochrony danych. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych można uzyskać informację, kontaktując się z Administratorem danych mailowo pod adresem biuro@smig.szczyrk.pl lub pod numerem telefonu 602 77 61 62.

  1. Cele i podstawy przetwarzania.

Będziemy przetwarzać Państwa dane:

  1. W celu realizacji praw i obowiązków osób, które pozytywnie zaliczyły kursy na stopnie instruktorskie SITN PZN.
  2. W celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  3. W celach analitycznych będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

III. Okres przechowywania danych.

Czas, przez jaki możemy przetwarzać dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych. W naszej polityce ochrony danych osobowych, określamy, iż nigdy nie wolno nam przetwarzać danych osobowych ponad okres dłuższy niż wynika to z ww. podstaw prawnych.