Zawody i egzaminy

Zawody i egzaminy

Śmig jest jedną ze szkół narciarskich posiadających uprawnienia do przeprowadzania zawodów i egzaminów, potwierdzających posiadane kompetencje po uczestnictwie w kursach kadrowych, nadane jej przez Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa Polskiego Związku Narciarskiego. Co roku organizujemy więc Zawody Regionalne dla osób, które odbyły Kurs Kwalifikacyjny i Egzamin Regionalny dla osób, które uczestniczyły w Kursie Pomocnika Instruktora PZN.

ZAWODY REGIONALNE

Aby można było przystąpić do kursu Pomocnika Instruktora należy po zaliczeniu Kursu Kwalifikacyjnego wystartować w Zawodach Regionalnych i uzyskać tam minimum czasowe. Szczegóły podajemy kursantom podczas wykładów na Kursie Kwalifikacyjnym.

„ŚMIG” w sezonie 2020/2021 jest organizatorem 4 edycji Zawodów Regionalnych:

  • 24.01.2021
  • 07.02.2021
  • 21.02.2021
  • 06.03.2021

EGZAMINY REGIONALNE

Osoby chcące otrzymać legitymację i odznakę Pomocnika Instruktora PZN muszą, po zaliczeniu stosownego kursu, zdać Egzamin Regionalny (slalom + ewolucje). Zdanie Egzaminu Regionalnego stanowi też przepustkę do udziału w Centralnym Kursie Instruktorskim organizowanym przez SITN PZN. Również o tych egzaminach informujemy szczegółowo naszych kursantów podczas wykładów.

„ŚMIG” w sezonie 2020/2021 jest organizatorem 5 edycji Egzaminów Regionalnych:

  • 07.01.2021
  • 30.01.2021
  • 13.02.2021
  • 27.02.2021
  • 13.03.2021

Serdecznie zapraszamy do udziału w Zawodach i Egzaminach Regionalnych kursantów z naszej i innych szkół narciarskich!

skontaktuj się z nami
Kursy kadrowe
Kursy nauki jazdy
Zawody i egzaminy
Organizacja i zgłoszenia